– Det er ikkje rom for tvil: Regjeringa sitt forslag inneber at 38 tingrettar vert lagt ned

Sorenskrivaren i Volda med tydeleg åtvaring om endringar for domstolane.

Klar tale: Sorenskrivar Elisabeth Wiik har levert ei sterk argumentliste til kommunane om konsekvensane av regjeringa sitt forslag til ny domstolsstruktur.  Foto: Janne-Marit Myklebust

Nyheter

(Møre-Nytt): I eit skriv til kommunane kjem sorenskrivar Elisabeth Wiik ved Søre Sunnmøre tingrett med ei klar åtvaring om konsekvensane av forslaga regjeringa har kome med i samband med utgreiinga om ny domstolsstruktur.