Fiskebåt klager på utvidet frist for Havsul I

– Mye har skjedd på 12 år, sier Espen Jacobsen i Fiskebåt. Organisasjonen som representerer norske fiskere mener konsesjonen til vindkraftverket til havs, gitt i 2008, må anses som utdatert på en rekke punkter.

Tafjord blant eierne: Utenfor Ålesund og Aukra kommuner, utenfor Ålesund og Aukra kommuner, er det planlagt et offshore vindkraftverk med total installert effekt på 350 MW. Havsul I er eid av Vestavind Offshore AS, som igjen er eid av BKK, Haugland kraft produksjon, Sunnhordland kraftlag og Tafjord kraftproduksjon.   Foto: (Illustrasjonsfoto)

Nyheter

Noregs Vassdrags- og energidirektorat (NVE) innvilget Havsul I en konsesjon for å bygge og drive et offshore vindkraftverk i 2008.