Ei rekkje LO-klubbar med bøn til Stortinget og regjeringa - får støtte frå NHO og Maritimt Forum:

Dette vil den maritime industrien ha hjelp til på kort og lang sikt

LO-klubbane ved ei rekkje verft på Nordvestlandet ber no innstendig om hjelp frå Stortinget og regjeringa. Om ikkje kan mange av dei 90.000 arbeidsplassane innan maritim sektor i Norge ryke, meiner dei.

Ein bransje i trøbbel: Den maritime næringa vart råka av ei stor krise i 2014-2015. No er dei igjen i trøbbel. Låg oljepris og koronakrisa har skulda. Her ser vi eit cruiseskip bli utrusta på Vard sitt verft i Haram i 2018.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Og LO-klubbane ser for seg hjelp frå sentrale styresmakter både på kort og lang sikt.