293 nye millioner i koronatilskudd til kommunene i fylket: – Kommer godt med

Stortinget har økt rammetilskuddene, og deler ut henholdsvis 273 og 20 millioner kroner til kommunene og fylkeskommunen i Møre og Romsdal. Tilskuddene føyer seg inn i en rekke økonomiske tiltak fra sentralt hold ut til kommunene.

Koronatilskudd: Økonomisjef i Ålesund kommune, Lars Fylling, tror koronatilskuddene fra sentrale myndigheter vil komme godt med.  Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Basert på innbyggertall får kommunene i fylket og fylkeskommunen fordelt 273 millioner kroner fra Stortinget og Regjeringen. Tilskuddet er ment å dekke inn for forventet inntektstap i kommunene. 82,4 av de 273 millionene går til kollektivtrafikk og kompetanseutvikling i fylkeskommunen. Det vil si at det er igjen nesten 191 millioner som går direkte til kommunene.