Disse lokale foreningene har søkt om støtte

Lotteri- og stiftelsestilsynet har fått inn 2.324 søknader fra idrett, frivillighet og kultur om statlig kompensasjon. Til sammen er det søkt om 371 millioner fra en støtteordning på 700 millioner kroner.

Festivalen Malakoff er blant de som har søkt om støtte. Hele listen finner du i bunnen av saken.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Støtteordningen gjelder for arrangører som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement fra 5. mars og fram til og med 30. april som følge av råd eller pålegg fra myndighetene for å hindre spredningen av koronaviruset. Fristen for å søke om støtte gikk ut tirsdag.