Flere vil bli sykepleiere

På landsbasis har antall førstevalgsøkere til sykepleierutdanning økt med 5,8 prosent fra i fjor. I Ålesund er økningen på hele 21 prosent.

Fornøyd: 2,4 søkere per studieplass er vi svært fornøyd med. Sykepleierutdanningen er viktig for oss, sier Sissel Basso, rådgiver for studentrekruttering ved NTNU Ålesund.  Foto: Sunnmørsposten

Nyheter

I Ålesund har det økt fra 273 førstevalgsøkere i 2019 til 330 i 2020.

– Det betyr at vi har 2,4 søkere per studieplass, noe vi er svært fornøyd med. Sykepleierutdanningen er viktig for oss, sier Sissel Basso, rådgiver for studentrekruttering ved NTNU Ålesund.

Økningen i antall søkere til sykepleierutdanningen på landsbasis kommer etter en nedgang på – 18,7 prosent i fjor. Nedgangen skyldtes nye nasjonale karakterkrav i matematikk og norsk.

Én prosent i Ålesund

Aldri før har så mange søkt seg til universiteter og høgskoler. I år har over 150 000 personer søkt studieplass via Samordna opptak.

Det er rundt 12 000 flere enn i 2019, og en økning på 8,7 prosent på landsbasis. I tillegg har over 9400 søkt seg til fagskolene.

På NTNU Ålesund er økningen via samordna opptak på bare én prosent, fra 1499 studenter i fjor til 1514 i år.

– Ved NTNU i Ålesund søker mange «lokalt opptak» direkte til studiestedet. Disse tallene er ikke med i oversikten fra Samordna opptak, men utgjør en betydelig del av søkerne. Både Y-vei og andre alternative veier til ingeniørutdanning, i tillegg til forkurs for ingeniørutdanning, har Ålesund hatt jevnt gode tall de siste årene.

– Med det lokale opptaket har vi 1899 søkere til grunnstudiene våre i år, sier viserektor Annik Magerholm Fet.

Nautikk som også er et profilert studium i Ålesund, har hatt en økning fra 5,7 søkere per studieplass i fjor til 6,6 i år. Shipping management ligger på det samme, 4,1 søkere per studieplass.