Ny vannledning og pumpehus

Legger ny vannledning i friområde

Brødr. Sunde er pålagt å fjerne vannledninga i Brusdalselva innen 1. septemper. Nå søker de om å legge ledning i ny trasé via friområdet i Fremmerholen og å bygge pumpehus.

Turområde: Da Brødr. Sunde la ny vannledning i Brusdalselva, ble det bråk. Innen 1. september må all ledning være fjernet, etter pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og Energidepartementet.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Brødr. Sunde har fått pålegg fra Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å fjerne dagens vannledning fra Brusdalselva. Endelig frist er 1. september.