Fylket nærmer seg tap på 100 millioner

Tomme busser og halvering av ferjetrafikken

Seks uker med koronaepidemi har kostet fylket nær 100 millioner kroner i tapte inntekter på buss, ferje og hurtigbåt.

Illustrasjon.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Regjeringen har bedt folk holde seg hjemme og unngå unødvendige reiser. En oppfordring folk i Møre og Romsdal har tatt på alvor.