Forsinkelser for nullutslippsferje til Geiranger

Nytt anbud for drift av turistferja mellom Hellesylt og Geiranger er utsatt ett år på grunn av koronaepidemien.

Fram til ut 2022 er det selskapet The Fjords som skal drive turistferja mellom Hellesylt og Geiranger. Etter planen skulle ruta fra 2023 ha nullutslippsfartøy. Det er nå forsinket.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Saken var unntatt offentlighet da den var oppe til behandling i fylkesutvalget. Vedtaket er nå oversendt til behandling i samferdselsutvalget, der kommer det fram at anbudsprosessen blir ett år forsinket på grunn av koronaepidemien. Etter planen skulle det være nullutslippsferjer i dette sambandet fra 2023. Det er nå utsatt til 2024.