Klagestorm mot utvidet Havsul 1-frist

Naturvernforbundet og Sabima gjør som blant andre Norges Fiskarlag, Fiskebåt og Norsk ornitologisk forening: klager inn NVEs innvilgelse av utsatt frist for Havsul 1.

Fugl, fisk og flaggermus: Naturvernforbundet og Sabima er blant annet bekymra for sårbare flaggermus, som trekker gjennom området. Trollflaggermus er påvist på alle undersøkte øyer langs Sunnmørskysten.  Foto: Illustrasjon

Nyheter

27. mars i år innvilga NVE utvidet frist for igangsetting av Havsul 1. Dette er et planlagt vindkraftverk seks kilometer fra nærmeste bebyggelse på Harøya og Finnøya. Konsesjonen ble gitt i 2008, men anlegget er fortsatt ikke bygget. Den nye fristen varer nå til 1. januar 2025.