Kjøpte tolketjenester uten anbud:

Politiet i Møre og Romsdal uenig i gebyr

Møre og Romsdal politidistrikt går til sak mot Klagenemda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Sjef: Politimester i Møre og Romsdal politidistrikt, Ingar Bøen.  Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Bakgrunnen er at politidistriktet fikk et gebyr på 847.000 kroner etter at de etter Kofas oppfatning hadde feiltolket reglene for hvilke tolketjenester som skal ut på anbud.