Stad skipstunnel

Ber fylket slutte sponse tunnel-lobbyistene

Aps Erik Kursetgjerde mener fylket må slutte bevilge penger til Måløy Vekst som driver lobby for å få bygget Stad skipstunnel.

I mer enn 40 år har det blitt jobbet for å få realisert Stad skipstunnel. Ennå er ikke en investeringsbeslutning tatt. 

Nyheter

Kultur - næring og folkehelseutvalget i fylket vedtok på møtet tirsdag å bevilge 85 000 kroner til Måløy Vekst og styringsgruppa for Stad skipstunnel.