Meiner staten må justere støtteordning:

Går 3 millionar i underskot kvar månad

Med null i inntekt går Hotel Alexandra og dotterselskapa med store underskot kvar månad. Hjelpa frå staten dekker berre ein liten del.

Inntektene er borte: Hotell Alexandra i Loen i Nordfjord.   Foto: Erik Johansen/ NTB Scanpix

Nyheter

– Tiltaka har ikkje treft blink og støtteordninga må justerast, meiner Richard Grov og Jon Erik Engeset, høvesvis administrerande direktør og styreleiar i Hotel Alexandra AS.