Prioriterer vedlikehold foran nye vegprosjekt

Flertallet i samferdselsutvalget i fylkeskommunen setter mer penger til fylkesvegene som krav nummer én i neste runde av Nasjonal transportplan (NTP).

Samferdselsutvalget: Flertallet i samferdselsutvalget, bestående av Ap, Sp, KrF, SV og MDG setter mer penger til fylkesvegene på topp i sitt krav til ny Nasjonal transportplan. Her samferdselsjef Arild Fuglseth og Kristin Sørheim (Sp) til høyre  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Flertallet vil prioritere etterslepet på vedlikehold foran nye store utbyggingsprosjekter. Det ble klart etter møtet i samferdselsutvalget på onsdag. Flertallet, som består av Ap, KrF, Sp, SV og MDG, setter Møreaksen og de vedtatte prosjektene på E136 i Romsdalen som prioritet nummer to.