Sjelden krabbe har slått seg ned i Storfjorden

Fisker Geir Egil Smenes har fått gyteklar heksekrabbe i garnet i Storfjorden. Det betyr at dette ikke bare er en tilfeldig gjest i Norge, sier biolog Dag Holtan.

Heksekrabbe (Paromola cuvieri) fra Storfjorden. Til venstre hannen, til høyre den gyteklare hunnen.  Foto: Dag Holtan

Nyheter

Det er Artsdatabanken som i si rødlistevurdering skriver dette om heksekrabbe: «Gjest som uregelmessig dukker opp naturlig i Norge». Og de fortsetter: «Det er antatt at arten ikke reproduserer i norske farvann».