Går det an å svi vekk flåtten?

Forskar på landbruk i havgapet

Korleis skape meir beiteareal og auka næringsaktivitet i kystsonen? Og kan brenning av kystlynghei fjerne flåtten?

Forsking: Sauene på Nerlandsøya blir no gjenstand for eit omfattande forskingsprosjekt.   Foto: Atle Wibe

Nyheter

Det er nokre av spørsmåla Norsk senter for økologisk landbruk (Norsøk) skal prøve å finne svar på i eit nytt forskingsprosjekt på Nerlandsøya i Herøy kommune.