Starter ombygging på Volda sjukehus

Mens Ålesund i to år har hatt lita framdrifta i sjukehusplanane, skjer det ting i Volda.

Volda sjukehus: Nytt akuttmottak med observasjonssenger skal kome i delvis nybygg, delvis ombygging av eksisterande. ILLUSTRASJON: Helse Møre og Romsdal 

Nyheter

Ombygging av dagkirurgien står øvst på utviklingsplanen ved Volda sjukehus.