Måndag og tysdag vender tusenvis av elevar tilbake til skulebenken:

Desse skulane føler seg godt rusta til å opne heilt neste veke

Seks trinn med elevar vender tilbake til skulebenkane neste veke. Fleire skular på ytre søre som Sunnmørsposten besøkte fredag meiner dei har god kontroll. Men skulekvardagen blir ikkje som før.

Ein meter: Det skal vere éin meter mellom pultane framover, fortel rektor ved Møre barne- og ungdomsskule, Knut Einar Tokheim.   Foto: Einar Orten Trovåg

Nyheter

– Vi er heldige som har eit bygg på éin etasje med mange utgangar, fortel Knut Einar Tokheim.