Hus og hage

Nytt hus på småbruk midt i byen

Vi flytter stadig oftere, og de fleste flytter ikke spesielt langt heller. Likevel hører det med til sjeldenhetene at flere flyttinger skjer innafor en radius på et par hundre meter.

Bolighistorie: Ivar og Vigdis Krohn flytta inn i kjelleren på gamlehuseet fra 1920 i 1975. Tolv år seinere gikk flyttelasset til huset vi ser mellom gamlehuset og den nye og moderne boligen fra 2016. Smedgarden er en sentral og attraktiv eiendom, og Ivar Krohn tror at det før eller siden vil bli bygd boliger her.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

– I år er det eldste huset på gården hundre år. Det var bestefaren min som bygde det, og vi flytta inn i kjellerleiligheten i 1975. Etter et par år fortsatte vi opp i hovedetasjen, forteller Ivar og Vigdis Krohn.