Fossekallen:

Roper varsku for nasjonalfuglen

Fossekallen, Norges nasjonalfugl, har stadig fleire utfordringar med å halde bestanden oppe. På Sunnmøre har fleire titalls hekkelokalitetar blitt øydelagde.

Nasjonalfugl: Fossekall, Norges nasjonalfugl, fotografert i Sykkylven.  Foto: Marie Løvoll

Nyheter

Det fortel Marie Løvoll i Sunnmøre Ringmerkingsgruppe. Ho forklarer at hekkelokalitetar mellom anna er blitt øydelagde på grunn av regulerte vassdrag og utbygging av kraftverk, fordi tørrlagde elvar ikkje er eigna for fossekallen.