Mener nødstopp kan berge liv til sjøs

Teinefiskere bør ha båter med nødstopp. Det mener Statens havarikommisjon, etter å ha undersøkt sju dødsulykker, en av dem fra Romsdal.

LEITING: Det ble satt i gang en stor leiteaksjon etter at den tomme sjarken ble funnet i Kringstadbukta. (Arkivbilde)  Foto: Bjørn Brunvoll / Romsdals Budstikke

Nyheter

Statens havarikommisjon (SHT) for transport tilrår at Sjøfartsdirektoratet vurderer å innføre krav til nødstoppanordning for framdrift på fiske- og fangstfartøy under 15 meter.