Det skal kuttes 50 årsverk på skolene i Ålesund. Slik blir kuttene fordelt

- Den nye, robuste storkommunen starter med skolekutt. Det er ganske dramatisk.

Skolekutt: Hatlane barneskole i Ålesund har fått beskjed om å kutte seks årsverk fra 1. august.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Slik oppsummerer leder for Utdanningsforbundet i Ålesund, Ine Enoksen, situasjonen i Ålesund. Skolene i kommunen har fått beskjed om at det skal kuttes 50 årsverk fra høsten.