Etterlyser overgangsfeltet

Myrabakken: Her i Myrabakken i Spjelkavik er det gangveg på begge sider av vegen, ned mot Gamle Myrabakken. Her krysses vegen daglig av skolebarn og andre, men her mangler overgangsfelt og varsling om overgang. Nå blir dette etterlyst.   Foto: Privat

Nyheter

I Myrabakken i Spjelkavik er det gangveger som ledes over fylkesvegen for kryssing. Her krysser skolebarn eller andre vegen daglig. Nå etterlyser en beboer i Nesvegen oppmerking av gangfelt i en henvendelse til Statens vegvesen.

– Jeg vil sterkt anbefale et overgangsfelt på Spjelkavikvegen i Ålesund ved Myrabakken. Det er langt til nærmeste overgangsfelt begge veger, og jeg har sett mange farlige situasjoner. Det ser ut for meg at vegen er lagt opp til at det kun gjenstår vegmerking og skilt, skriver han og har sendt med bilde og kart over stedet til Statens vegvesen.

Statens vegvesen har svart at det nå er fylkeskommunen som har overtatt forvaltningsansvaret for fylkesvegene, etter regionreformen fra 1.1.2020, og at henvendelsen derfor er oversendt Møre og Romsdal fylkeskommune for vurdering.