Mangler 200 millioner kroner:

Fylket kan gå på korona-smell

Fylket ligger an til å miste billettinntekter fra ferjer og busser på 400 millioner kroner i løpet av året. Men det ser ikke ut til at de får kompensert mer enn drøye 200 millioner fra staten.

Får trolig ikke full kompensasjon: Fylket vil gjennom revidert budsjett tilsammen få 200 millioner for å kompensere for bortfallet av billettinntekter fra buss og ferje. Det er halvparten av det fylket taper. Her Lauvstad ferjekai.  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

– Vi må se hvordan dette blir til slutt, men får vi ikke mer penger enn dette kan vi komme til å gå på et underskudd i samferdselssektoren på nærmer 200 millioner kroner, sier leder av samferdselsutvalget, Kristin Sørheim.