Gasser seg i toppen

Ingen over. Ingen ved siden. Aukra banker alle.

Melkeku: Gass-anlegget på Nyhamna forsyner Storbritannia med opptil 20 prosent av landets gassbehov og kommunekassa i Aukra med et solid overskudd.   Foto: Johan Behrentz

Nyheter

Aukra troner suverent på den kommunale økonomitoppen. I oversikten over kommunenes økonomi i regjeringens kommuneproposisjon står romsdalskommunen oppført med solide 26,9 prosent i netto driftsresultat.