20 tilsette ved Volda sjukehus i korona-karantene:

Kan bli aktuelt å sende pasientar til Ålesund

Dersom situasjonen gjer at vi ikkje greier å ta imot fleire pasientar, så kan dei bli sende til sjukehuset i Ålesund.

Korona: 20 tilsette ved Volda sjukehus er i korona-.karantene.  Foto: Terje Engås

Nyheter

Det stadfestar klinikksjef Palma Hånes i Volda.