Bråk rundt ny tannklinikk i Sykkylven - politikarar tek til orde for å annullere kontrakt:

Reagerer på at tannklinikk er lagt til trafikkfarleg område

Fylkeskommunen har gått inn avtale om leige av nye tannlegelokale i Sykkylven. Problemet er at det ikkje er tilrettelagt for at born og unge kan kome seg trygt til lokala.

- Ueigna løysing: Både Sykkylven-ordførar Odd Jostein Drotninghaug (biletet) og politikarar på fylkesnivå er overraska over at fylkesadministrasjonen har gått inn ein 30-årig leigeavtale om tannlegelokale i eit bygg ved hamna i Sykkylven. Per no finst det ikkje ei eigna løysing for å krysse vegen. Det er ingen overgangsfelt i nærleiken.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Det meiner i alle fall mange politikarar både på fylkes- og kommunenivå.