Krisefylket på økonomi-toppen

Møre og Romsdal fylke kuttet skoletilbud og økte ferjebilettene. Nå viser tallene for 2019 at fylket hadde nest best driftsresultat av alle fylkene i landet.

Til en smule overraskelse for fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik fikk fylket i fjor et knallresultat. Bare Hedmark hadde bedre resultat blant fylkene i landet.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

2019 ble et merkeår for Møre og Romsdal fylke. År etter år har fylket vært blant dem med den svakeste økonomien blant landets fylker. Men så snudde det. 2019 ble et jubelår.