Tøffe tak for turistforeninga

Ålesund-Sunnmøre Turistforening har mista hele årets vintersesong, og får store begrensninger på sommersesongen. Men de holder motet oppe.

Optimistiske: – Sammen skal komme oss gjennom disse utfordrende tidene, sier daglig leder Linda Flem (t.v) og kommunikasjonsansvarlig Tone Drabløs i Ålesund-Sunnmøre Turistforening. Hyttebrukerne får klare smittevernregler å forholde seg til i tida framover.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Fram til 12. mars var det en dårlig vinter, mye ble avlyst på grunn av dårlig vær. Så kom koronakrisa med klar beskjed om å unngå opphold i fritidshus og hytter i andre kommuner, og vi stengte også ned.