Står på ÅKEs ønskeliste:

Åse kan få volleyballanlegg

Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) ønsker å realisere et volleyballanlegg ved Åse skole.

Åse: Åse skole ligger på 5. plass på Ålesund kommunes prioriteringsliste over skolebygg som må fornyes.  Foto: Ålesund kommune

Nyheter

ÅKE søker nå om at et nytt volleyballanlegg ved Åse skole får komme med i Ålesund kommune sitt handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet.