Schwong og swing for de over 67

Vil bygge danseanlegg for eldre her

Det kan bli både schwong og swing for eldre. Ålesund kommunale eiendom foreslår å bygge danseanlegg for eldre over 67 år, når Borgundvegen 185 og 199 er revet.

Borgundvegen 199 og 185 (til venstre).  Foto: Arkivfoto: Staale Wattø

Nyheter

Den gamle sjukeheimen i Borgundvegen 199 og utleieboligene i 185 skal rives. Det ble vedtatt i bystyret i fjor, fordi tilstanden på de gamle bygningene er dårlig. Det er også utarbeidet en mulighetsstudie med mange innspill for å skape en ny bydel med møteplasser og boliger på den 17 mål store kommunale, sentrale tomta.