Tryggestad Kraft AS selt til Finsk Kraft:

– Subsidiering av vindkraft tok knekken på oss

– Vi vart subsidierte i senk. Det vil seie – den gallopperande subsidieringa av vindkraft gjorde det umogleg for oss å drive vidare.

To alternativ: – Til slutt hadde vi valet mellom å sitje med hendene i fanget og vente på skifteretten og å gjere noko. Det vart altså sal til Finsk Kraft, seier Olav Hauso.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

(Møre-Nytt) Det seier voldingen Olav Hauso, som fram til salet like før helga var dagleg leiar av Tryggestad Kraft AS, - som driv to småkraftverk i stasjonen Litlebø Kraftverk i Stranda kommune – ikkje langt frå verken Ørsta eller Volda grense.