Bergar truleg tingretten

Eit fleirtal på Stortinget vil seie nei til framlegget om å kutte talet på rettskrinsar. Dermed er truleg Søre Sunnmøre tingrett berga.

Verna: Søre Sunnmøre tingrett held til i eit verna bygg. Meir tidsrette lokale har lenge stått på ønskelista til den nedleggingstruga tingretten.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Nyheter

Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Senterpartiet og SV har bestemt seg for å seie nei til regjeringa sitt forslag om å redusere talet på rettskrinsar i Norge, skriv NTB.