Bygger digert anlegg for oppdrett

Et av Europas største oppdrettsanlegg på land skal ligge i Hustadvika kommune i Romsdal. Tirsdag tok Salmon Evolution første spadestikk.

Digert: Det er store dimensjoner over det landbaserte oppdrettsanlegget i Romsdal. Illustrasjonen viser anlegget fullt utbygd.  

Nyheter

Anleggsarbeidet er nå i første av tre faser før oppdrettsanlegget står klart, skriver Salmon Evolution i ei pressemelding.

De legger til at ideen om å etablere et oppdrettsanlegg på det som var et nedlagt steinbrudd i Harøysund kom for flere år siden, da gründerne så at tomten lå helt perfekt til for landbasert oppdrett.


FØRSTE SPADESTIKK: Fra venstre Jonny Småge, styreleder Tore Tønseth, Ingjarl Skarvøy, Per Olav Mevold, Kristofer Reiten.   Foto: Doxacom
Skyter inn 258 millioner i landbasert oppdrettsanlegg

Gamle og nye lokale aksjonærer i Salmon Evolution går inn med til sammen 258 millioner i selskapets store industriprosjekt for oppdrett på land.


Motivasjon

For gründerne Ingjarl Skarvøy, Per Olav Mevold, Kristofer Reiten og Jonny Småge har motivasjonen hele tiden vært å skape noe i egen region:

– Prosjektet vil i seg selv skape mange nye arbeidsplasser, men kanskje enda viktigere blir ringvirkningene. Tenk deg for en erfaring vi, og alle involverte parter, vil tilegne oss gjennom dette prosjektet – vi vil sitte på noe helt unikt. Det vil oppstå teknologiutvikling, nye forretningsmuligheter, og regionen vil definitivt bli satt på kartet nasjonalt og internasjonalt. Det er en gledens dag å se at det har kommet maskiner på tomten, men feiringen tar vi når fisken har kommet i karene, sier Kristofer Reiten i pressemeldinga.

Slakting i 2022

Første byggetrinn skal gi kapasitet til å produsere 9.000 tonn fisk, og ferdig utbygd skal anlegget ha en kapasitet på 36.000 tonn. Planen er å få første smolt på plass fjerde kvartal 2021 og første slakting i fjerde kvartal 2022.

I mars hentet Salmon Evolution inn til sammen 258 millioner kroner og har nå en eiergruppering der de aller fleste har ei regional forankring.