Haramsøya:

Usikkert kven som må ta kostnaden av tapt arbeid

At aksjonistar blokkerte maskinar til Haramsøya, har sin pris, men utbyggar og entreprenør veit ikkje korleis dei skal fordele rekninga.

Barrikade: Aksjonistar hindra lastebilane med anleggsutstyr i å køyre i land på Haramsøya. Privatbilistar fekk likevel køyrt av og på.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

– Dette er litt todelt, vi heiar jo på ytringsfriheita, men ytringar må jo komme på eit tidspunkt før vedtaket er gjort, det er da det har effekt.