Ålesundsbasert oppfinnar får sju millionar kroner etter rettssak

Oppfinnaren Arthur Lyngøy har vunne fram i eit søksmål han retta mot eit fiskefôr-konsern i Nordland.

Foringsmetode: Veterinæren Arthur Lyngøy hadde ansvar for å utvikle eit fiskefôr som kunne lagast med ein mindre arbeidsintensiv og kostbar metode. Retten har slått fast at det var han åleine som er oppfinnar av metoden.  Foto: Gorm Kallestad/ NTB scanpix

Nyheter

Sunnmøre tingrett har avgjort at dei to saksøkte selskapa i same konsern må betale Athur Lyngøy sju millionar kroner i royalty og for rettar til eit produkt.