Forureining frå reinhaldsverk: Ryddefirma og naudetatar vart kalla ut

Malingspulver frå Volda og Ørsta reinhaldsverk (VØR) hamna på avvege. Både fleire firma, brannmeisteren og politiet vart tilkalla.

Spreidd med vatn: Malingspulver blanda seg med vatn og rann til Torvmyrvegen ved flyplassen. Dette ifølge ein rapport Sunnmørsposten har fått innsyn i.  Foto: Møre-Nytt (arkivfoto)

Nyheter

VØR forureina ved eit uhell eit område ved eigen gjenbrukshall, samt grøft, overvassleidning og eit areal ved flyplassen.