Kommunene vil tape penger på forslag om ny lakseskatt

Hvor mye penger kommunene vil gå glipp av er vanskelig å anslå, men det er ikke tvil om at kommunene vil tape penger dersom Stortinget vedtar å gjøre endringene som er foreslått.

Illustrasjonsfoto: Regjeringen vil innføre produksjonsavgift på 40 øre per kilo laks, ørret og regnbueørret som produseres i oppdrettsanlegg.   Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

I 2015 bestemte Stortinget at Havbruksfondet skulle opprettes. Det skulle sørge for at alle kommuner og fylkeskommuner som har oppdrettslokasjoner i sjø for laksefisk, uavhengig av om det er for matfisk, forskningstillatelser, undervisningsformål e.l., skulle få en kompensasjon for tilrettelegging av sjøareal.