Kystvakta har gjort stort beslag av ulovlige krepseteiner på Sunnmøre

I løpet av en to dagers kontroll av krepsefisket på Sunnmøre har kystvaktskipet «Njord» beslaglagt 126 ulovlige teiner i fiske etter kreps.

Kontroll: På to dager fant KV Njord 126 ulovlige teiner på Sunnmøre.  Foto: Kystvakten

Nyheter

Ifølge Kystvakten bærer noen av teinene preg av å ikke ha vært røktet på lang tid, og aksjonen viser at det er mye ulovlig redskap i sjøen som står og fisker opp store mengder kreps. Teinene er til hinder for dem som ønsker å drive et bærekraftig og lovlig krepsefiske.