– Enklare støtteordning

– Støtteordningane frå staten til næringslivet under koronkrisa er altfor byråkratiske. Bedriftene må få løns- og inntektstilskot.

Byråkrati: Rekneskapsførar Geir Høydalsvik er kritisk til dei statlege støtteordningane under koronakrisa. Dei er altfor byråkratiske, meiner han.  

Nyheter

(Møre-Nytt) Det seier rekneskapsførar Geir Høydalsvik. Som rekneskapsførar ser han at støtteordningane ikkje fungerer slik dei skal. Særleg små og mellomstore bedrifter ramlar utanfor.