Kommunen glad for leikeplassengasjementet:

Samarbeider gjerne med private

– Vi setter stor pris på engasjementet rundt leikeplassene. Det er akkurat slik vi vil ha det.

Ny samlingsplass: Den gamle Rollonbana gjenoppstår som trivelig bydelspark. Fra venstre Roar Salen, Ålesund parkering, prosjektleder Jannike Amdam Helland, kommunalsjef Ole Andreas Søvik og virksomhetsleder Oddvar Kongsvik.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Kommunalsjef Ole Andreas Søvik har selvsagt fått med seg diskusjonen rundt kommunale leikeplasser som forfaller, og der naboer gjerne vil bidra.