Vanskelige tider: Flere kontakter hjelpetelefoner og chat-tjenester under koronakrisa.   Foto: NTB Scanpix.

Hjelpetelefonene:

Stor økning i samtaler som handler om selvmord under koronakrisa

Tre av de største samtaletjenestene i Norge rapporterer om at de har hatt langt flere henvendelser om selvmordstanker under koronakrisa. I tillegg sliter mange med økonomiske bekymringer.

Mye tyder på at det oppsto et stort behov for noen å snakke med da koronakrisa brøt ut for fullt og Norge stengte ned 12. mars. Sunnmørsposten har innhentet tall fra tre av landets største hjelpetelefoner, eller samtaletjenester, og de melder om økt pågang de siste to månedene.

Kors på halsen er Røde Kors' samtaletjeneste for barn og unge under 18 år. Etter 12. mars har de hatt en økning i antall henvendelser på over 30 prosent sammenlignet med perioden før koronakrisa brøt ut.

Mental Helse hadde en økning på henholdsvis sju og ti prosent i mars og april sammenlignet med de samme månedene i fjor. Når det gjelder skrivetjenestene til Mental Helse er økningen i henvendelser sett opp mot samme periode i fjor formidabel, med hele 222 prosent.

Kirkens SOS, som er den største samtaletjenesten i landet, forteller de at de etter 12. mars har mottatt 600-900 innkomne anrop per døgn, mens antallet vanligvis ligger rundt 500-600. På chat-tjenestene har de hatt en økning i antall henvendelser på rundt 25 prosent sammenlignet med tida før koronakrisa.

Flere samtaler om selvmord: Både Kirkens SOS, Mental helse og Kors på halsen mottar flere henvendelser om selvmord enn før koronakrisa tok til.   Foto: Turi Hoem (illustratør).

Mer alvorlig

Det er altså flere som kontakter hjelpetelefoner og chat-tjenester totalt nå enn for noen måneder siden. I tillegg rapporteres det om at flere av samtalene har en mer alvorlig karakter enn før koronakrisa. Særlig bekymringsfullt er det at henvendelsene som handler om selvmord har økt markant.


Sliter du med tunge tanker? Her kan du få hjelp
 • Hvis du trenger hjelp på dagtid og dette ikke er livstruende, kan du kontakte fastlegekontoret du tilhører. Fastlegen har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid. Om det ikke er mulig å komme i kontakt med fastlegekontoret, vil du få hjelp videre ved å ringe lokal legevakt 116 117.
 • Hvis problemet ikke er livstruende, men heller ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen i åpningstiden, ring lokal legevakt på tlf. 116 117.
 • Ved livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker, ring medisinsk nødnummer 113.
 • Helsestasjon og skolehelsetjenesten.
 • Kirkens SOS – døgnåpen tjeneste på telefon og internett. Telefon 22 40 00 40.
 • Sidemedord.no er en nett-tjeneste som drives av Hjelpetelefonen 116 123. Hjelpetelefonen drives av Mental Helse.
 • Alarmtelefon for barn og unge, nummer: 116 111.

– Selvmord er det enkelttemaet vi har flest henvendelser om. Sett opp mot 2019 har vi hatt en økning i samtaler rundt selvmord på 37 prosent, forteller Nelli Kongshaug, som er leder av Kors på Halsen.

Også Mental Helse har hatt flere henvendelsene knyttet til selvmord. For telefontjenesten var det i mars en økningen i samtaler knyttet til selvmordsproblematikk på hele 107 prosent sammenlignet med mars 2019. For april var økningen i forhold til fjoråret 74 prosent. Chat-tjenesten har hatt en økning på selvmordsproblematikk som tema på 58 prosent sammenlignet med 2019.

Kirkens SOS har lignende tall. De har merket en betydelig stigning i henvendelser knyttet til selvmord.

Kirkens SOS: Lene Hopland Bergset er fagansvarlig i Kirkens SOS.  Foto: Per Ove Stige.

– Stilt sammen med perioden før koronakrisa er det en dobling i antall samtaler som omhandler selvmord, og en dobling i antall som blir vurdert som alvorlige eller akutte, forteller fagansvarlig Lene Hopland Bergset.


Selvmord og koronakrise:

– Viktig at samfunnet vender tilbake til normalen

– De færreste tar nok livet sitt på grunn av en pandemi, men det kan ligge andre problemstillinger bak et slikt valg som gjør at jeg er mer bekymret for virkningene av koronakrisa på lang sikt.


En belastning at alt ble stengt

Lokalt kan leder for Kirkens SOS i Møre og Romsdal, Hilde Lillestøl, bekrefte inntrykket til sine kolleger nasjonalt.

– Grunnet smitteverntiltak har vi hatt færre frivillige i aktiv tjeneste i denne perioden. De har samtidig hatt oftere vakt, med flere samtaler. I denne perioden har samtalene hatt lengre varighet på grunn av at temaene som blir tatt opp er mer alvorlige. Man blir berørt og det gjør inntrykk å lytte til de som tar kontakt, sier Lillestøl, som presiserer at hennes medarbeidere i Møre og Romsdal mottar samtaler fra hele landet.

Vil du vite mer om hvordan Kirkens SOS jobber? Hør podkasten Sunnmørsfolk med Hilde Lillestøl som gjest her:Leder Kirkens SOS Møre og Romsdal: Hilde Lillestøl.  Foto: Staale Wattø

Hun ønsker ikke å komme med noen fasit på hva samfunnet bør gjøre for å få ned antallet som sliter med selvmordstanker, men er glad for at mange av tjenestetilbudene som til vanlig utgjør viktige kontaktpunkt for dem som sliter igjen har blitt tilgjengelige.

Jeg tror summen av at alt ble stengt ned samtidig ble en belastning for mange. Vår tilgjengelighet kan ha en avgjørende betydning der og da, og derfor er vi fornøyde med at vi har lyktes med å være tilgjengelige i en periode hvor mye annet har vært stengt. Samtidig har en del av dem som kontakter oss behov for mye mer hjelp enn det vi kan gi dem. Da er det viktig å bistå til å peke på muligheter for å få hjelp. En ting som har vært fint å se i denne perioden er at flere tjenestetilbud har gjort seg tilgjengelige på nye måter. Også hos oss vil flere frivillige bidra til styrket tilgjengelighet nå som vi kan gjenoppta aktiviteten ved våre vaktrom i takt med den gradvise gjenåpningen av samfunnet.


«Dødelig mørke»
 • I denne serien setter Sunnmørsposten søkelys på selvmord under vignetten «Dødelig mørke».
 • I Norge tok 674 mennesker sitt eget liv i 2018. Til sammenligning mistet 108 mennesker livet i trafikken samme år. I perioden 2014-2018 har over 550 personer årlig tatt sitt eget liv.
 • Det er 17 kommuner i Sunnmørspostens dekningsområde. I disse kommunene var det til sammen 14 selvmord i 2018. I 2014 var antallet 10, i 2015 var det 24, i 2016 var det 13, mens det i 2017 var 19.
 • Ålesund er den kommunen med flest innbyggere, men også den kommunen med flest selvmord. Åtte personer tok livet sitt i Ålesund i 2018.
 • I Møre og Romsdal alene forteller politiet at de rykker ut på oppdrag knyttet til selvmordsproblematikk mer enn én gang daglig.
 • Merk: 2019-tallene er ikke lagt frem enda. De er meldt i midten av desember 2020.

Bekymret for økonomi

I det hele tatt forteller de som jobber med samtaletjenestene Kors på halsen, Mental helse og Kirkens SOS at koronakrisa har påvirket mange sin psykiske helse.

Daglig leder for Mental Helse Hjelpetelefon: Aslaug Timland Dale. 

– I perioden da mye var stengt ned skrev de unge ofte om den nye skolesituasjonen, lekser, innleveringer, savn av lærer og savn av venner. Denne gruppen skrev også mye om dårlig selvfølelse og eksistensielle spørsmål knyttet til tanker om liv og død. Den voksne gruppen har i større grad tatt opp samlivsproblematikk, økonomiproblemer og bekymringer for framtiden med tanke på jobb og familie. Å føle seg trist og lei, ha en følelse av uro og engstelse, samt angst, grubling, tankekjør og psykisk sykdom gjelder for alle grupper. Dette er også temaer som vi har sett en stor økning på i denne tiden, forteller daglig leder for Mental Helse Hjelpetelefon, Aslaug Timland Dale.

Også hos Kirkens SOS har de erfart at den tematikken som har økt mest i tillegg til selvmordstanker og samtaler om korona, er kategorien økonomisk bekymring.

– Det er dessuten mye som tyder på at vi har mange innringere og innskrivere som ikke har vært i kontakt med oss før. Dette vet vi jo ikke, siden tjenesten vår er anonym, men de sier det selv, forteller Lene Hopland Bergset, som legger til:

– Vi kjenner daglig på at det er livsviktig at vi finnes. Jeg tror aldri jeg i mine ti år i Kirkens SOS har kjent på et så presserende behov for tjenestene våre. Det er ikke fordi jeg har opplevd et manglende behov før, men fordi behovet for noen å snakke med er enormt stort nå.

Hør alle episodene av podkasten Sunnmørsfolk:Hilde Lillestøl, leder Kirkens SOS Møre og Romsdal. Her under innspillingen av podkast sammen med journalist i Sunnmørsposten, Elisabeth Solvang.  Foto: Staale Wattø.