Universitetet i Bergen

Ålesunder skal lede Studentparlamentets arbeidsutvalg

Nyvalgt leder: Sandra Krumsvik skal lede arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen.   Foto: Tor Farstad

Nyheter

Mandag har Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen hatt konstituerende møte, hvor det blant anna blei valgt ny studentledelse, går det fram av ei pressemelding.

Og: Til å lede arbeidsutvalget, som er det saksforberedende og utøvende organet deres, er både den nyvalgte lederen, så vel som nestlederen, fra Ålesund: Mens Sandra Amalie Lid Krumsvik er valgt til leder, er ny nestleder Martine Jordana Baarholm. Videre er Kristoffer Eik og Petter Morland fra henholdsvis Stavanger og Haugesund, innvalgt som arbeidsutvalgsmedlemmer.

– Jeg ønsker først å fremst å takke parlamentet for tilliten, den tar jeg virkelig ikke for gitt. Det føles spesielt å bli valgt digitalt, uten å få møttes fysisk, og det er ei spesiell tid å tre inn i dette vervet på, heter det fra Krumsvik i pressemeldinga. Videre:

– Jeg skal gjøre mitt aller beste for å holde valgløftene mine; Vi skal sørge for at parlamentet er et ettertrakta, givende og trygt sted å sitte som representant, og gjøre vårt beste for at studietida skal bli så god som overhodet mulig, for alle studenter ved Universitetet i Bergen.

Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske organet ved universitetet.