Sjåfør som var involvert i dødsulykke hadde ikkje førarkort

To kvinner omkom i ei trafikkulukke på Kvivsvegen i oktober. Sjåføren i bilen dei kolliderte med, hadde ikkje førarkort.

Dødsulykke: Den alvorlege trafikkulykka skjedde om morgonen 20. oktober  Foto: Svein Aam, Møre-Nytt

Nyheter

Politiadvokat Lena Katrin Romestrand stadfestar at føraren av den eine bilen som var involvert i dødsulykka på E39 i haust, ikkje hadde førarkort.