Sunnmøre hundeklubb om brudd på båndtvang:

Ser gjerne at politiet griper inn

Leder i Sunnmøre hundeklubb, Frode Grande, sier at brudd på båndtvang for hunder er et generelt problem i Norge.

LOVER: Reglene om båndtvang er fastsatt i lov om hundehold (hundeloven) § 6. Den enkelte kommune kan i tillegg etter nærmere gitte kriterier gi egne forskrifter om båndtvang.. Dette er et illustrasjonsfoto.  Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Nyheter

– Mange hundeeiere tror at de kan gjøre som de vil. Noen burde ikke hatt hund. Jeg vet rett og slett ikke hva som kan hjelpe for å få slutt på dette problemet, sier han.