Haramsøya:

Vinje Aurdal støttar byggestans i påvente av rettsleg behandling

Ordførar i Ålesund kommune, Eva Vinje Aurdal (Ap), støttar Frps standpunkt. Samtidig fortel ho at Ap på Stortinget kjem til å fremje sitt eige forslag.

Støtta intensjonen: Eva Vinje Aurdal (Ap) fortel at Frps forslag ikkje utan vidare vil få Aps støtte i Stortinget, sjølv partia i utgangspunktet er einige i at betente saker bør få rettsleg behandling.  Foto: Sofie Svanes Flem (arkivbilde)

– Frp stemte mot Senterpartiets forslag om lokal vetorett i vindkraftsaker

Vebjørn Krogsæter (Sp)
Nyheter

Frp har stilt representantforslag til Stortinget, om at alle påbegynte vindkraftprosjekt som skal opp for retten, må settast på vent.