Vil ikke si om det ble gitt sluttpakke

Økonomisjefen i fylket gikk på dagen

Økonomisjef i fylket, Willy Sægrov, gikk av på dagen rett etter påske. Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik vil ikke svare på om han fikk utbetalt sluttpakke. Heller ikke Sægrov vil kommentere det.

Økonomisjef Willy Sægrov (til venstre), assisterende fylkesrådmann Gunn Randi Seime og fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. Etter påske gikk Sægrov av på dagen.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Guttelvik ønsker si svært lite om bakgrunnen for at økonomisjefen sluttet. Men han sier Sægrov sa opp stillingen selv.