Sunnmørsposten presiserer

Ålesund brukte ikke 57 millioner på korona

Nyheter

Den 26. mai hadde Sunnmørsposten en sak som heter «Kommunene brukte 87. mill på korona i mars». Ifølge tabellen i saken hadde Ålesund kommune brukt 57 av disse 87 millionene.

Sunnmørsposten vil gjerne presisere at 50 av millionene som Ålesund har rapportert inn under påløpte engangskostnader, er verditap på langsiktige finansielle plasseringer. Dette er altså ikke penger som er brukt på korona, og som ikke er reelle før de blir tatt ut. I så fall ville det vært snakk om et tap av inntekt, og ikke kostnader og utgifter.

Det blir mer riktig å skrive at kommunene tapte 87 millioner på korona, i stedet for brukte.


Fleire testa i samband med nytt smittetilfelle i Sula

Torsdag fikk Sula sitt sjuande smittetilfelle, vedkommande er i heimeisolasjon.


Under påløpte merkostnader per 31. mars har Ålesund kommune rapportert inn 7,6 millioner kroner. Av disse var 4,5 millioner merutgifter til private barnehager.

Under påløpte engangskostnader per 31. mars har Ålesund kommune rapportert inn 50,3 millioner kroner. 50 av disse var altså verditap på langsiktige finansielle plasseringer. 150.000 kroner var prisen på koronatelefonen som kommunen opprettet, og 220.500 gikk til diverse IKT-utstyr.


Se oversikt

Kommunene brukte 87 mill. på korona i mars

Kommunene på Sunnmøre og i Romsdalen brukte i mars mer enn 87 millioner kroner på korona. Utgiftene er sannsynligvis høyere, og dette gjelder kostnader som ikke dekkes av krisepakker fra Regjeringen.