Fylkesordføreren:

– Vil ikke gå i polemikk med utbygger

Fylkesordfører Tove-Lise Torve sier hun kunne vært mer nyansert i sine uttalelser om vindkraftprosjektet på Haramsøya.

VINDKRAFT: Fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap)   Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Jeg viser til oppslag i Sunnmøresposten på nett hvor adm.dir. i Zephyr, Olav Rommetveit mener jeg kommer med feilaktige påstander, sier fylkesordføreren.– Jeg kunne sikkert vært mer nyansert i mine uttalelser, men fastholder at vindparkprosjektet det nå er gitt tillatelse til å bygge på Haramsøya er langt unna det som ble konsekvensutredet da konsesjonen ble gitt i 2008. Det er derfor forståelig at innbyggerne protesterer.

– Jeg ønsker ikke å gå i polemikk med utbygger. Det er ikke utbygger som er min adressat i saka. Det er regjeringa. Jeg mener regjeringa må stoppe utbyggingen i påvente av rettsprosessen som er varslet, samt behandling av forslag som skal opp i Stortinget etter sommeren, sier Torve.


Fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap):

Krever umiddelbar stans av vindkraftutbygginga på Haramsøya

Fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) vil stoppe utbygginga på Haramsøya i påvente av at saka behandles i rettssystemet. Utbygger Zephyr mener uttalelsene til fylkesordføreren er direkte feil.