Fylkesutvalget

Enstemmig ja til mer statlige penger til verftene

Et enstemmig fylkesutvalg ber regjeringen komme opp med mer penger til de maritime næringene.

Fylkesutvalget vedtok enstemmig å be regjeringen komme opp med mer penger til de maritime næringene. Fra venstre: Erik Brekken, fylkesutdanningssjef, Kristin Sørheim, Ottar Brage Guttelvik og Tove-Lise Torve   Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Det burde vært unødvendig å sende flere uttalelser til Oslo om de maritime næringene. Men det er en så avgjørende industri i vårt fylke at vi bør på denne måten gi vår støtte til våre egne stortingsrepresentanter i denne saken, påpeker Sps Kristin Sørheim.